Landsfinale DFF

Indbydelse til møde om ny landsfinale i jagtskydning

Søndag d. 7 maj 2017 kl. 13.00 afholder DFF møde om ny finaleskydning. På Severin kursuscenter.

Alle holdturneringer i Danmark er velkommen samt de medlems klubber der skulle have interesse i af komme med input til sådan en finale. Inden mødet vil vi gerne at i har gjort jer tanker om hvordan vi får en finale, der kommer alle skytter til gode. Hvis i har gode forslag må i meget gerne sende dem på mail til kim@bress.dk 

Vi skal have nedsat et udvalg der skal arbejde videre med skydningen, helst en fra hver af de turneringer der deltager, så i må gerne have taget stilling til hvem der brænder for at gøre en indsats for at denne finaleskydning.

Følgende punkter er på dagsordenen
1. Velkomst
2. Registrering af tilmeldte
3. Opsummering fra sidste møde
4. Oprettelse af turnerings udvalg
5. Input til finale udvalget
6. evt.

ca. kl. 15.00 vil der være kaffe og kage.

Venlig hilsen
Bestyrelsen DFF

Info 4-10-2016

NU DET NU - vi skal bruge jeres oplysninger !!!!! 

NY LANDSDÆKKENDE TURNERING PÅ VEJ FOR JAGTSKYDNING I DFF 

Kære Alle skytter. Hvis vi skal komme rigtig godt i gang og alle landsdele skal have en chance for at deltage, så skal I hjælpe om med informationer på div. turnering inden for jagtskydning. 

Skriv følgende oplysninger på mail til:
Musse - marie-louise@achton-lyng.dk

Turneringens navn
Formandens oplysninger - mail, tlf osv.
Næstformand eller evt. turneringsleder oplysninger 

Der vil blive indkaldt til et møde ang. den første planlægning. 

Mvh Bestyrelsen i DFF

Info 2-9-2016

Pressemeddelelse for Dansk Flugtskydnings Forbund

Dansk Flugtskydnings Forbund og Dansk Skytte Union har torsdag 1. september 2016 deltaget i retsmægling ved retten i Herning ang. den verserende sag omkring betaling af medlemsbidrag til DSkyU. Parterne har fundet en forligsmæssig løsning, hvor man har afklaret det økonomiske udestående mellem parterne. Derudover er der opnået enighed om, at DFF fortsat ikke er medlem af DSkyU. DSkyU og DFF vil senere på måneden mødes for at afdække mulighederne for at lave en fælles stævnekalender og stævneaktivitet til gavn for skytterne. Begge parter takker for et konstruktivt møde og ser frem til at mødes igen.

Med venlig hilsen
Formand Dansk Flugtskydnings Forbund - Jens Holt Jensen
Formand – Dansk Skytte Union - John Hansen