Nyt fra formanden

Kære medlemmer af Dansk Flugtskydnings Forbund, vi har nu haft vores årlige repræsentantskabsmøde i Dansk Flugtskydnings Forbund, med flot deltagelse af 100 medlemmer. Det var et godt møde med den rigtige indstilling til tingene. Der blev uddelt priser til de nominerede og der skal lyde stort tillykke til Kjeld Rabeck som fik den gyldne due og til Nicolai Hansen som modtog den gyldne ungdoms due og til sidst Jesper Hansen som fik Hædersprisen: Årets flugtskytte for det flotte resultat med et VM i 2013. Det var et godt og givtigt repræsentantskabsmøde hvor der blev diskuteret og truffet de rigtige beslutninger. Der var en enkelt post i bestyrelsen der ikke blev besat, det var sektionslederen af OL Trap. Bestyrelsen prøver at få den besat af en med interesse og viden inden for OL Trap. Er der nogen som har forslag eller selv syntes det kunne være noget for dem så giv endelig besked til bestyrelsen. Referatet fra mødet vil blive lagt på hjemmesiden så snart det kan lade sig gøre.

Efter vores egen Repræsentantskabsmøde skulle vi til Dansk Skytte Unions Repræsentantskabsmøde.

Der var blevet indsendt et forslag fra DSF-DSS-KSF om at der skulle indkræves et beløb fra hvert forbund svarende til 10 kr. pr medlem stigende året efter til 12,50 kr. og året efter igen til 15 kr. pr medlem. Det var frivilligt om man ville det, men hvis ikke, var man ikke med i elitesatsningen. Ikke et forslag vi i DFF kunne støtte op om.
Da forslaget skulle fremføres blev det trukket tilbage og der blev fremført et ændrings forslag fra JSF hvor beløbene var ændret til 10-15-20 kr. og nu var det ikke frivilligt at deltage. Vi forespurgte Dirigenten om det var lovligt, det svarede han ja til. Vi er ved at undersøge om det er det rigtige svar. Forslaget blev vedtaget.:(

DFF bestyrelsen mødes i starten af april, hvor vi vil forholde os til hvorledes vi kan løse dette. Vi vil give besked så snart vi har haft mødet.

Med Venlig Hilsen
Formanden for Dansk Flugtskydning Forbund
Jens Holt Jensen