Landsfinale DFF

Indbydelse til møde om ny landsfinale i jagtskydning

Søndag d. 7 maj 2017 kl. 13.00 afholder DFF møde om ny finaleskydning. På Severin kursuscenter.

Alle holdturneringer i Danmark er velkommen samt de medlems klubber der skulle have interesse i af komme med input til sådan en finale. Inden mødet vil vi gerne at i har gjort jer tanker om hvordan vi får en finale, der kommer alle skytter til gode. Hvis i har gode forslag må i meget gerne sende dem på mail til kim@bress.dk 

Vi skal have nedsat et udvalg der skal arbejde videre med skydningen, helst en fra hver af de turneringer der deltager, så i må gerne have taget stilling til hvem der brænder for at gøre en indsats for at denne finaleskydning.

Følgende punkter er på dagsordenen
1. Velkomst
2. Registrering af tilmeldte
3. Opsummering fra sidste møde
4. Oprettelse af turnerings udvalg
5. Input til finale udvalget
6. evt.

ca. kl. 15.00 vil der være kaffe og kage.

Venlig hilsen
Bestyrelsen DFF