OL Trap Info 28-4-2014

Jeg har været ukorrekt i min formulering omkring ekstra udtagelses skydning. De 4 danske udtagelsesskydninger er og bliver. Holstebro er gennemført!!!! Pga. afviklingen blev der åbnet mulighed for BRNO som en ekstra mulighed, ved at sidestille denne skydning med en udtagelsesskydning. Der forelægger ikke skriftlig protest fra skydningen i Holstebro og det er korrekt at vi ikke kan eller HAR villet underkende Holstebro. BRNO er bare en ekstra chance, ligesom øvrige Internationale altid vil være resultater der bliver kigget på.

Jens Ole Mathiesen