Klubindmelding

Ved indmelding gør I følgende:
1. Tilsender kassereren (Arne Larsen Tommerupvej 95, 5492 Vissenbjerg - 40401223) indmeldingsgebyr på kr. 1100,00 og en af de medsendte oplysningssedler i udfyldt stand.
2. Tilsender formanden (Jens Holt Jensen Herningvej 80 7540 Haderup Tlf. 25600785) en kopi af jeres vedtægter, og den anden af de medsendte oplysningssedler i udfyldt stand.
I er herefter foreløbigt medlem.
I vil herefter fra DFF få tilsendt samme materiale som vore øvrige medlemsklubber, og jeres medlemmer kan deltage i Dansk Flugtskydnings Forbunds aktiviteter.

Til orientering:
Hos klubberne opkræves der kun klubkontingenter og klubforsikringspræmie.
Betaling på konto: Reg.nr. 2374 Kontonr. 4385 801 209
Første års medlemskontingent: Kr. 1.900,00 + indmeldingsgebyr. Kr. 1.100,00. Dette er kontingentet kun for klubber, der ikke har været medlem af D.F.F. de seneste 3 år 1. års medlemsbetaling udgør i alt kr. 3.000,00
Øvrige års medlemskontingent er baseret på, hvor mange flugtskydningsdiscipliner der kan skydes på jeres foreningers baneanlæg. (Se efterfølgende)
Ingen eller en flugtskydningsdisciplin kr. 1300,00
For hver øvrig flugtskydningsdisciplin det er muligt at
dyrke på klubbens baneanlæg betales kr. 650,00
Efterfølgende år betales udover medlemskontingent en lovpligtig arbejdsskadeforsikring tegnet kollektivt gennem Dansk Flugtskydnings Forbund, pt. kr. 600,00 pr.år. (Forsikringen dækker jeres forenings bestyrelse, når bestyrelsesmedlemmer arbejder på jeres flugtskydningsbane, og er en delvis ansvarsforsikring for jeres klubs medlemmer, når de skyder på myndighedsgodkendte flugtskydningsbaner.)
Fremover udsendes materiale herfra til:
Kontingentopkrævninger til jeres kasserer.
Alt øvrigt sendes til jeres flugtskydningskontaktperson.
(Formand og flugtskydningskontaktperson kan være samme person)
Med venlig hilsen
Forbundsformand
Jens Holt Jensen
DANSK FLUGTSKYDNINGS FORBUND Tilrettet Maj. 2015

Til ALLE foreninger:

Hvis der er ændringer i foreningens kontaktforhold på posterne,
Formand
Kasserer
Kontaktperson

Bedes nedenstående blanket udfyldt og sendt til kassereren.

Klub oplysningsblanket som PDF fil

document Klub oplysningsblanket (27 KB)  som Word fil