Info 5-2-2015

Tilladelser til at skyde de forskellige discipliner.

Der er stadig en vis usikkerhed ude i klubberne angående skrivelsen som DSkyU rundsendte angående rettigheder til at skyde de forskellige discipliner. Ligeledes er der stadig nogle fra DSkyU som kontakter klubberne og fortæller at de ikke har ret til at skyde disciplinerne. Derfor har DFF kontaktet en advokat med speciale inden for idrætslov. Vi har forespurgt hvorledes reglerne er og vi har fået svar at vi har ret til at skyde de discipliner som vi altid har skudt og vi har ret til at kalde dem det som de nu engang hedder. Retten til at kalde det for DM har vi også.

Derfor, hvis nogle bliver kontaktet og får andet at vide, må de gerne kontakte undertegnede så vi kan få det på det rene.

Med venlig hilsen

Formanden DFF.
Jens Holt Jensen

Info 2-2-2015

Bestyrelsesmøde i Dansk Flugtskydning Forbund.

Bestyrelsen i DFF er blevet enige om at stoppe samarbejdet med Kuno og Michael grundet at begge har taget poster i DSkyU - derfor mener vi ikke at de kan varetage deres poster i DFF længere.

Jørn Rasmussen og Ebbe Hansen valgte begge at fratræde deres poster i utide. DFF takker for godt samarbejde igennem i tiden.

Bestyrelsen har forespurgt Arne Larsen (valgt til revisor i DFF) om han vil varetage kassererposten frem til repræsentantskabsmødet – dette takkede Arne ja til.

Derudover indkalder bestyrelsen Kim Grubbe som 1.suppleant til sekretær posten frem til repræsentantskabsmødet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Info 21-1-2015

Ændrig til det netop fremlagte bestyrelsesmøde referat. Datoen for repræsentantskabsmødet er ændret til 15-3-2015. Dette fordi det ikke var hensigtsmæssigt at lægge mødet på samme dato som afholdelse af repræsentantskabsmødet i Dansk Skytte Union.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.