Nyt fra Formanden 27-6-2014

Vi har den 22 juni afholdt et ekstraordinært repræsentantskabsmøde på Dalum landbrugsskole, hvor emnet var det medlemsbestemte kontingent som blev vedtaget på DSkyU`s repræsentantskabsmøde i marts. Der blev vedtaget i DSkyU at i 2014 altså med tilbagevirkende kraft skulle betales af alle forbund hvad der svare til 10,00 kr. pr medlem, og i 2015- 15,00 kr. og i 2016- 20,00 kr. pr. medlem. 

Dette var ikke med DFF`s stemmer, men der var et flertal uden om DFF. Dette resulterer i at vi har modtaget en regning fra DSkyU på næsten 300.000,00 kr. for 2014. Fra bestyrelsens side ville vi ikke tage en beslutning om betalingen af denne regning uden at have opbakning til beslutningen fra foreningerne. 

På vores ekstraordinære repræsentantskabsmøde blev det vedtaget at vi ikke kunne betale denne regning. Det blev desuden vedtaget at bestyrelsen arbejdede videre med en strukturændring i DFF. Strukturændringen går ud på at dele DFF op i 2 forbund, en hvor eliten er medlem. Det vil sige de klubber som betaler den af DSkyU vedtagende kontingent er medlem af elitedelen. De klubber som ikke vil være medlem hos DSkyU er så medlem af breddeforbundet. Hvis de klubber som er medlem af bredeforbundet har enkelte skytter som vil deltage i skydninger under DSkyU så kan de melde sig ind i eliteforbundet som enkeltmedlemmer. 

Det er planen at de to forbund Elite/Bredde har en sammenhængende bestyrelse. Dette indebær at de foreninger som ikke er eliteforeninger kan fortsætte som nu og de kan afholde skydninger som de altid har gjort. De klubber som er eliteklubber skal så indberette medlemmer til den årlige medlemsregistrering i januar. Hvor bredde klubberne kun bliver registreret i DFF og betaler den kontingent som de plejer at gøre. 

Der er selvfølgelig en masse ting der skal falde på plads men der er nedsat et udvalg(Kuno Danielsen-Michael B Pedersen-Jens Holt) som skal have en færdig plan klar til vores ordinære repræsentantskabsmøde.

Med venlig hilsen 
DFF Formand
Jens Holt

DFF Ekstraordinært Rep. Møde

Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Dansk Flugtskydnings Forbund 2014

Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde i Dansk Flugtskydnings Forbund afholdes Søndag den 22. juni 2014. kl. 13.00
Sted: Dalum Landbrugsskole. Landbrugsvej 65, Hjallese. 5260 Odense S

Der kan printes Indkaldelse, Dagsorden og Forslag i menuen til højre under Sektionsårsmøder og Vedtægter kan printes øverst i menuen

Tilmelding: Sendes pr. mail til jensholt@vistorp.dk, eller pr. post senest tirsdag d.10. juni 2014

Med venlig hilsen
Formand for Dansk Flugtskydnings Forbund
Jens Holt Jensen
Herningvej 80
7540 Haderup

Nyt fra formanden

Kære medlemmer af Dansk Flugtskydnings Forbund, vi har nu haft vores årlige repræsentantskabsmøde i Dansk Flugtskydnings Forbund, med flot deltagelse af 100 medlemmer. Det var et godt møde med den rigtige indstilling til tingene. Der blev uddelt priser til de nominerede og der skal lyde stort tillykke til Kjeld Rabeck som fik den gyldne due og til Nicolai Hansen som modtog den gyldne ungdoms due og til sidst Jesper Hansen som fik Hædersprisen: Årets flugtskytte for det flotte resultat med et VM i 2013. Det var et godt og givtigt repræsentantskabsmøde hvor der blev diskuteret og truffet de rigtige beslutninger. Der var en enkelt post i bestyrelsen der ikke blev besat, det var sektionslederen af OL Trap. Bestyrelsen prøver at få den besat af en med interesse og viden inden for OL Trap. Er der nogen som har forslag eller selv syntes det kunne være noget for dem så giv endelig besked til bestyrelsen. Referatet fra mødet vil blive lagt på hjemmesiden så snart det kan lade sig gøre.

Efter vores egen Repræsentantskabsmøde skulle vi til Dansk Skytte Unions Repræsentantskabsmøde.

Der var blevet indsendt et forslag fra DSF-DSS-KSF om at der skulle indkræves et beløb fra hvert forbund svarende til 10 kr. pr medlem stigende året efter til 12,50 kr. og året efter igen til 15 kr. pr medlem. Det var frivilligt om man ville det, men hvis ikke, var man ikke med i elitesatsningen. Ikke et forslag vi i DFF kunne støtte op om.
Da forslaget skulle fremføres blev det trukket tilbage og der blev fremført et ændrings forslag fra JSF hvor beløbene var ændret til 10-15-20 kr. og nu var det ikke frivilligt at deltage. Vi forespurgte Dirigenten om det var lovligt, det svarede han ja til. Vi er ved at undersøge om det er det rigtige svar. Forslaget blev vedtaget.:(

DFF bestyrelsen mødes i starten af april, hvor vi vil forholde os til hvorledes vi kan løse dette. Vi vil give besked så snart vi har haft mødet.

Med Venlig Hilsen
Formanden for Dansk Flugtskydning Forbund
Jens Holt Jensen