Info 16-4-2015

Nordisk Trap sektionen har ligget lidt stille da vi i DFF ikke har haft en sektionsleder til at varetage denne post. Nu har Aksel Nielsen fra Herning lovet at være behjælpelig med at få gennemført vores stævnekalender.

Aksel vil tage kontakt til de klubber som har Nordisk Trap stævner for DFF så der kan blive lavet indbydelser osv. 

Hvis der er spørgsmål fra klubberne må de gerne sende en mail til Aksel. Hans mail er arizona@fibermail.dk

Med venlig hilsen
Formanden for DFF
Jens Holt Jensen

Info 23-3-2015

Nyt fra Formanden.

Status på samarbejdet mellem DFF og DSkyU.

Som i måske kan huske, blev DFF skudt i skoen at vi ikke ville samarbejde med Unionen. DSkyU`s formand John Hansen skrev på en Facebook side at det var DFF der ikke ville samarbejde med Unionen. Dette førte til at DFF sendte en mail til John Hansen om forslag til samarbejde, hvilket førte til at John skrev en mail retur (den 8-1-15) med teksten ”Tak for dit brev og vi tager det med på vores planlagte møde og du vil herefter høre fra mig”.

Dette skete så den 20-3-15 hvor vi modtog denne mail:

”FORMANDEN
20. marts 2015
JHa/ts
Dansk Flugtskydnings Forbund
v/Jens Holt

Samarbejde med Dansk Skytte Union.

Tak for din henvendelse af 7. januar 2015.

Unionsstyrelsen har på det seneste unionsstyrelsesmøde behandlet jeres henvendelse om et samarbejde.

Henset til den verserende sag omkring jeres udestående til Dansk Skytte Union, finder unionsstyrelsen ikke anledning til for nærværende at indgå et samarbejde.

Vi ser frem til sagens afslutning og tager herefter en vurdering af, hvordan et eventuelt samarbejde skal fungere.

Med venlig hilsen

John Hansen
Tommy Sørensen
Formand Forretningsfører
Cc: FORD”

Så kære foreninger, det er ikke DFF der blokerer for et samarbejde.

Derudover kan jeg informere om at DFF skal til møde med DIF d. 7/4-2015

MVH
Formanden for DFF
Jens Holt

Info Nordisk Trap 17-3-2015

Kære alle skytter

Som i jo nok ved så er der p.t. ingen sektionsleder på Nordisk Trap. Det er bestyrelsen i DFF jo rigtigt kede af. Vi vil jo gerne have denne sektion til at køre på lige fod med vores andre discipliner. Så derfor vil vi høre om der ikke kunne være en ildsjæl, som gerne ville hjælpe til med Nordisk Trap sektionen. Hvis dette kunne have din interesse, så kontakt Jens Holt på 25600785. 

Som følge af den manglende sektionsleder, så er det heller ikke så nemt at få det hele til at køre som smurt her i starten. Der er jo dog fra DFF afsat 13000,- til en præmiering ud fra ranglisten i 2015. Vi skal dog først lige have fundet ud af hvordan det skal skrues sammen, men der skal nok komme noget snarest og derfor er det bare med at komme ud til OBS skydningerne. Så vil resultaterne komme på en rangliste, så snart reglerne for dette er klargjort.

Så på lørdag er første chance til at få et resultat på ranglisten, så mød talstærkt op i Grindsted. Yderligere oplysninger omkring banen hos John Starup 25439721. Der er morgenmad fra kl. 8 og der ses duer kl 845. Konkurrencen starter kl.9. Prisen er 250,-. Ud af de 250,- går der 120,- til duer, 80,- til pæmier på dagen og de sidste 50,- går til sektionen. Nærmere info omkring dette kommer som sagt snarest.

Husk i kan tilmelde jer i menuen i venstre side, når i er inde på Nordisk Trap fanebladet.

Håber at der er mange som vil støtte op om skydningen på lørdag, så det kan blive en god dag.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen