Info 5-2-2015.

Info omkring skydninger, resultater og rangliste for DFF i 2015.

Som alle jo ved så er vi alle inde i en turbulent periode. Der er ikke rigtigt nogen som ved hvad ben man skal stå på. Vi i DFF prøver jo at kæmpe for alle, men der er jo ting som er udenfor hvad vi kan gøre noget ved. Vi har i DFF lavet stævnekalender som vi plejer i alle discipliner. Principielt er intet ændret fra de andre år, bortset fra at vi ikke kan skyde om DIF medaljer og ej heller har nogen indflydelse på deltagere til EM, VM, WC og Landskamp. Det er jo dog et fåtal af skytter som kommer i betragtning til DIF medaljer og udsending på landsholds niveau. Dette tager Dansk Skytte Union sig jo af. 

Vi vil dog gerne fastholde alle vores stævner og prøve at udvikle flere gode skytter. Derfor prøver vi nu med et tiltag som forhåbentlig vil gøre det endnu mere attraktivt at deltage i vores stævner. Generelt for alle vil der nu være lidt ekstra at skyde om, men især for størstedelen af skytterne som aldrig kommer i betragtning til DIF medaljer og landshold. 

DFF’s hovedkasse afsætter kr. 13.000,00 årligt til hver af de 5 discipliner i DFF. Compak Sporting, Nordisk Trap, OL Trap, Skeet og Jagtskydning.

I de 4 discipliner skal pengepræmierne bruges til hjælp ved skyttens deltagelse i udenlandske stævner, træningslejre eller lignende, og kan kun udbetales igennem DFF’s disciplinansvarlige. Pengene vil blive fordelt efter DFF’s rangliste i de enkelte discipliner når det sidste tællende stævne er skudt på året. Der vil i den nærmeste fremtid komme retningslinjer på hjemmesiden omkring hvordan reglerne vil være for de enkelte discipliner. Så i første omgang er det med at komme ud og skyde

Fordelingen vil være:
Nr. 1 på ranglisten får 5000,-
Nr. 2 på ranglisten får 3000,-
Nr. 3 på ranglisten får 2000,-
De sidste 3000,- vil der være lodtrækning om blandt alle de skytter som har skudt mindst 4-5 ranglisteførte resultater i den enkelte disciplin, når sæsonen er ovre. Forskellen på om det er 4 eller 5 ranglisteførte resultater afhænger af de enkelte discipliners rangliste. Dette kommer der som sagt snarligt info om i disciplinerne. Skytter som har vundet en af de første tre præmier deltager ikke i lodtrækningen.

I jagtskydning vil pengene blive brugt til Dansk Grand Prix m.m. Dette fordi der ikke føres rangliste i jagtskydning. Nærmere info vil snarest komme fra sektionslederen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen DFF

Info 5-2-2015

Tilladelser til at skyde de forskellige discipliner.

Der er stadig en vis usikkerhed ude i klubberne angående skrivelsen som DSkyU rundsendte angående rettigheder til at skyde de forskellige discipliner. Ligeledes er der stadig nogle fra DSkyU som kontakter klubberne og fortæller at de ikke har ret til at skyde disciplinerne. Derfor har DFF kontaktet en advokat med speciale inden for idrætslov. Vi har forespurgt hvorledes reglerne er og vi har fået svar at vi har ret til at skyde de discipliner som vi altid har skudt og vi har ret til at kalde dem det som de nu engang hedder. Retten til at kalde det for DM har vi også.

Derfor, hvis nogle bliver kontaktet og får andet at vide, må de gerne kontakte undertegnede så vi kan få det på det rene.

Med venlig hilsen

Formanden DFF.
Jens Holt Jensen

Info 2-2-2015

Bestyrelsesmøde i Dansk Flugtskydning Forbund.

Bestyrelsen i DFF er blevet enige om at stoppe samarbejdet med Kuno og Michael grundet at begge har taget poster i DSkyU - derfor mener vi ikke at de kan varetage deres poster i DFF længere.

Jørn Rasmussen og Ebbe Hansen valgte begge at fratræde deres poster i utide. DFF takker for godt samarbejde igennem i tiden.

Bestyrelsen har forespurgt Arne Larsen (valgt til revisor i DFF) om han vil varetage kassererposten frem til repræsentantskabsmødet – dette takkede Arne ja til.

Derudover indkalder bestyrelsen Kim Grubbe som 1.suppleant til sekretær posten frem til repræsentantskabsmødet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen