Info 21-1-2015

Ændrig til det netop fremlagte bestyrelsesmøde referat. Datoen for repræsentantskabsmødet er ændret til 15-3-2015. Dette fordi det ikke var hensigtsmæssigt at lægge mødet på samme dato som afholdelse af repræsentantskabsmødet i Dansk Skytte Union.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

Info 1-1-2015

Orientering til DFF´s klubber angående sporting.

Kære Alle

DFF´s bestyrelse har modtaget en skrivelse fra Kent Jensen angående fratrædelse som sektionsleder for Sporting i DFF.
Bestyrelsen takker Kent for hans indsats for flugtskydning og ikke mindst sporting gennem mange år.
På førstkommende bestyrelsesmøde d.14 januar, vil bestyrelsen udpege en midlertidig sektionsleder i sporting, frem til repræsentantskabsmødet i 2015.

Stævnekalenderen er næsten færdig og vil være at finde på hjemmesiden i starten af januar.

Rigtig godt nytår til jer og jeres familier – vi ses til en ny sæson i 2015. 

Med venlig hilsen
Formand Jens Holt

Info 23-12-2014

Julehilsen fra DFF

Hej alle skydesportens venner

2014 har været et hektisk år med mange problemstillinger og det ærgrer mig at der skal bruges så meget energi, internt i skydesporten, på ting som ikke fremmer sporten. Lige en opsummering af situationen som det ser ud nu.

Vi har forlænget forsikringsaftalen med Tryg til den 1-3-2015 til gavn for de foreninger som ikke er medlem af Danmarks Jægerforbund. DFF undersøger muligheden for en ny aftale derefter. Der er muligheder for foreningerne at tegne våbenpåtegninger direkte hos politiet. Husk at få foreningens bestyrelse godkendt ved politiet. De foreninger som har foreningsvåben skal melde sig ind i DSkyU da vi på nuværende tidspunkt ikke er godkendte til at have foreningsvåben. DFF har søgt om optagelse direkte i DIF og har fået et afslag, men vi arbejder videre med en løsning.

Jeg håber at 2015 vil løse op for problemerne så vi kan få et konstruktivt samarbejde og at alle vil medvirke til at det igen bliver en fornøjelse at være flugtskytte.

I ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår

Med venlig hilsen
Dansk Flugtskydnings Forbund
Jens Holt