Info 2-12-2014

Til foreningerne i DFF.

Hej Foreninger.

I har modtaget en mail fra Centralt Forenings Register, DIF, DGI & Firmaidrætten, som beder jer indberette medlemmer, men det er ikke noget i skal gøre såfremt i ikke har indmeldt jer ind i DSkyU.

DFF har søgt om medlemskab af DIF, men er endnu ikke blevet medlem, så indtil i hører nærmere behøves i ikke at indberette medlemmer.

Med venlig hilsen

Dansk Flugtskydnings Forbund
Jens Holt

Info 24-11-2014

Nyt fra formanden

Sammen kan vi gøre det J

Hej medlemsforeninger og medlemmer og tak for den store opbakning til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Odense den 23. november.

På mødet blev der diskuteret rigtigt godt angående emnet medlemskab af Unionen. Der var et forslag fremme om at DFF skulle oprette et eliteforbund som så skulle melde sig ind i DSkyU. Det var et forslag som var fremme på sidste ekstraordinære repræsentantskabsmøde hvor det blev pålagt bestyrelsen at arbejde videre med forslaget.

Som alle ved, er der sket meget siden da, og samarbejdet med DSkyU er ikke blevet nemmere og slet ikke efter de har smidt os ud af unionen.

Der blev udtrykt ønske fra repræsentanterne at de ikke ønskede at have noget med unionen at gøre efter den behandling som vi har fået og det glæder mig meget da jeg ikke syntes der er et formål med at forsøge dialog med nogle som ikke vil DFF.

Det endte med en tilkendegivelse fra salen om at bestyrelsen skulle arbejde videre udenom DSkyU og at man var enige om at ALT haglskydning som skulle foregå i Danmark var gennem DFF og at klubberne ikke afholdt skydninger for Unionen. Det er meget vigtigt at alle støtter op om den beslutning således vi ikke har Unionen til at køre sideløbende haglskydninger for at underløbe DFF.

Jeg ved også godt at det bliver en kamp da Unionen vil kontakte klubber for at få en aftale om skydninger.

Unionen vil også kontakte klubber, angående de som kun er forsikrede gennem Unionen, men jeg vil bede klubberne tage kontakt til DFF og så får vi problemet løst.

De som har våbenpåtegninger og som er i tvivl med hvad de skal gøre må endelig sige til så hjælper vi dem gerne med at få det på plads.

Det er godt at se at vi står sammen når det gælder.

Formanden
Dansk Flugtskydnings Forbund
Jens Holt

Info 20-11-2014

Jagtforeningerne og klubbernes mulighed for at lave våbenpåtegninger til glatløbede haglvåben.

Der har til dags dato ofte været tvivl om, hvorledes jagtforeninger under Dansk Flugtskydnings Forbund kan få lov til at give medlemmer, som ikke har jagttegn, våbenpåtegninger til glatløbede haglvåben. Politiet har nu lagt to nye blanketter på nettet, som er designet til jagtforeninger og klubber under Dansk Flugtskydnings Forbund og Danmarks Jægerforbund. 

Proceduren er nu og fremadrettet, som følger:

Foreningen skal først godkendes til at kunne give våbenpåtegninger ved at anvende den først nævnte blanket og naturligvis vedlægge de påkrævede dokumenter.

I forbindelse med denne ansøgning, skal der vedlægges foreningens vedtægter. Disse vedtægter skal jf. våbenbekendtgørelsens § 5 indeholde:”… en bestemmelse om, at foreningen skal tilbagekalde en våbenpåtegning samt underrette politiet, hvis foreningen bliver opmærksom på, at forholdene for et medlem med våbenpåtegning ændrer sig på en sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende har våbenpåtegning …”

Ved spørgsmål vedrørende ændringer til foreningens vedtægter, kontakt Uddannelsesleder Marie-Louise Achton-Lyng – marie-louise@achton-lyng.dk.

Ansøgning om godkendelse til at give Våbenpåtegning på medlemsbeviser til jagtforeninger:

https://www.politi.dk/NR/rdonlyres/CBF3DB1D-BD00-4AE4-95DE-9CFAF03F2BB2/0/P70447_1014.pdf

Derefter kan foreningen ansøge om at få godkendt det enkelte medlem, således at denne kan få en våbenpåtegning.

Ansøgning om godkendelse af medlem af jagtforening:

https://www.politi.dk/NR/rdonlyres/24F461BF-2EC9-408C-88B4-43265789A5A3/0/P70448_1014.pdf

Medlemmet modtager herefter en godkendelse fra politiet, der på samme måde som jagttegn forevises i forbindelse med erhvervelse af glatløbede haglgeværer – efterfølgende foretages anmeldelse til politiet som sædvanligt.

Anmeldelse af erhvervelse/køb af glatløbede haglgeværer og vekselsæt hertil:

https://www.politi.dk/NR/rdonlyres/0BF2BD23-9D48-49B1-BE9D-CC0CD8034B19/0/P70437_1014.pdf

Med venlig hilsen
Bestyrelsen