Info 18-11-2014 Nr. 2

Hej klubber under DFF.

Som nogle måske har set så er DSKYU gået i gang med at kapre medlemsklubber. Unionen har skrevet til jer om at i skal skynde jer at melde jer ind i DSKYU så i er dækket af forsikring osv. Til de af jer der har SKV ligefrem truet med bål og brand.

Vi har talt med politiet og der er ikke nogen der kommer i fængsel fordi i ikke har fået styr på våbenpåtegningerne i denne uge.

Men selvfølgelig skal det ordnes. Hvis der er nogle der er i tvivl eller gerne vil have hjælp til det så kontakt bare mig så finder vi en løsning på dette.

Og desuden skriver unionen at ingen må skyde deres discipliner det svare jo til at forbyde nogen at spille fodbold hvis de ikke er medlem af DBU.

DFF holder et bestyrelsesmøde onsdag den 19 november og et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 23 november hvor vi i flugtskydning skal finde ud af hvorledes vi skal gøre det i fremtiden men selvfølgelig kan i skyde det er da trods alt os der har banerne hvis ikke unionen vil forsøge at lukke demJ

De gør jo et stort stykke arbejde for skydesporten som jo er deres største opgave at fremme:-(

Men det kræver selvfølgelig at vi holder sammen og ikke er egoister og kun tænker på sig selv og lige sin egen disciplin til skade for de andre discipliner.

Med venlig hilsen
Dansk Flugtskydnings Forbund
Jens Holt

Info 18-11-2014

Uddrag fra Dansk Skytteforbunds Repræsentantskabsmøde af Jens Holt

Hej Kære skytter og skytte venner jeg har i dag været til DSKYU`s repræsentantskabsmøde i idrættens hus i Brøndby.

Dansk flugtskydningsforbund måtte ganske vist ikke deltage men da jeg også skyder riffel og er medlem af en riffelklub måtte jeg deltage, men havde ikke stemmeret, det er jo noget der skal planlægges hvem der må stemme og på hvad de må stemme.

Men mødet begyndte lidt over kl. 11 som var fastlagt tid.

Første punkt var naturligvis at vælge en dirigent, det blev Jeppe Jepsen som plejer at lede møderne til unionsstyrelsens tilfredshed. Jeppe er Advokat for DIF. Jeppe startede med at erklære mødet for lovligt, vel vidende om at DFF har gjort indsigelser mod lovligheden af mødet. Og velvidende om at DFF ikke har haft foretræde for bestyrelsen så de kunne evt. forsvare sig.

Andet punkt var forslaget om udelukkelse af DFF 

Formanden går på talerstolen og med beklagende ord fortæller han hvor ked han er af situationen og begynder så at fortælle hvorfor DFF skal udelukkes.

Han fortæller om rep. mødet hvor det forslag om frivilligt medlemskab af elitesatsningen kom frem. Og hvor efter der blev stillet et ændringsforslag om at det var tvunget og de første forslag blev trukket.

Han fortalte også at det blev vedtaget at der skulle betales et beløb på 10 kr. pr medlem i 2014 altså med tilbagevirkende kraft. Og i 2015 skulle beløbet stige til 15 kr. og i 2016 til 20 kr.

Det har han jo for så vidt ret i men han nævnte ikke at vi fra DFF protesterede mod at det skulle være med tilbagevirkende kraft da vi jo netop om formiddagen havde lovet vores medlemmer på DFF repræsentantskabsmøde at der ikke ville være kontingentstigninger i 2014 eller 2015.

Vi har jo ikke sagt at vi ikke kunne gå med til forslaget efter 2014 

Han fortalte også at der var holdt møder mellem DSU og DFF men at det ikke førte til noget resultat.

Og nej det gjorde det ikke da der ikke var noget at forhandle om. For som jeg fik at vide på et bestyrelsesmøde at det vi kunne forhandle om var hvornår vi betalte og ikke andet.

Han fortsatte med at fortælle at unionen havde sendt 3 rykker og et inkassovarsel uden at have modtaget pengene hvorfor bestyrelsen indstiller til at vi skal ekskluderes.

Dette meget vigtige punkt for unionen tog under 2 minutter at fremføre og der var ingen spørgsmål eller andre fremlæggelser.(Det er da godt forarbejde)

Derefter blev der stemt der var 53 stemmeberettigede hvoraf 51 stemte for 1 var blank 1 var imod.

Hvad Formanden ikke fortalte, var at vi havde via en advokat givet besked om at vi ikke fandt de var lovligt at opkræve med tilbagevirkende kraft og at vi gerne ville have belæg for hvor de i vedtægterne kunne fremlægge dette. Men de såkaldte advokater har aldrig skrevet eller på anden måde givet til kende hvorledes dette kunne være lovligt.

Blot har vi mundtlig fået at vide at DIF`s advokater fandt det lovlig(Der er det så at dirigenten Jeppe måske kommer ind igen)

Andet punkt på dagsorden var punktet om at foreningerne kunne melde sig direkte ind i unionen.

John Hansen fremlage en rørende historie om at de der vil skyde jo skulle have lov at skyde osv.

Der blev så fra forsamlingen ytret tvivl om det nu også var det rigtige at gøre.

Der var lidt debat frem og tilbage, til sidst måtte john synge for sin syge moster og fortælle at hvis de ikke stemte for så var han bange for de ikke var der ret længe. Sådan lige en lille trussel til at slutte af med

Men det er da forståelig nok da han jo lige har stiftet en klub der skulle meldes direkte ind under unionen

www.teamsporting.dk
Formand : Kent Jensen
Næstformand : Morten Mølgaard
Bestyrelsesmedlem : John Hansen
Bestyrelsesmedlem : Rasmus Bjergegaard
Revisor: Charlotte Franklin
Kasser : Martin Bak Larsen 
Revisor sup: Lisbeth Nyboe 

Forslaget kom til afstemning 

17 stemte nej
36 stemte ja

Der skal være 2/3 stemmer for før det kan vedtages og et blev et meget kneben ja 

Statistisk skulle 35.3 stemme ja for at det blev vedtaget så formandens sang hjalp måske alligevel.

Så kære flugtskytter det er nu vi skal stå sammen John har godt nok sagt at vi skal finde en løsning efter vores rep. møder men jeg føler ikke rigtigt det er det han går efter.

Og kære riffelskytter jeg tror næppe i forstår situationen det er jo ikke DSU der har holdt nogle skydninger inden for flugt nogensinde det er altid flugt selv der har styret denne gren og det vil vi gerne stadig gøre.

Og jeg går bestemt ikke ud fra at det er riffel eller pistolskytter der vil til at afholde skydninger med hagl.

Problemet er der sider ganske få inden for i unionens bestyrelse som vil læge hindringer i vejen for landets ca. 29.000 haglskytter.

Problemet er at det er unionen der har aftalerne med de udenlandske organisationer om haglskydninger og det er der for så vidt ikke noget problem med blot vil de få personer i bestyrelsen det anderledes. Så DFF må ikke skyde Skeet -OL trap -Nordisk Trap eller Compact sporting fordi unionen ikke vil give os lov til som vi altid har gjort i unionens navn.

Formanden
DFF
Jens Holt Jensen

Info 18-10-2014

Informationsbrev til foreninger under DFF

Hej foreningsformænd.
Jeg skriver dette brev, da der er stor forvirring angående vores fremtidige medlemskab af Dansk Skytte Union.

Sagen er jo den, at vi er suspenderet af Dansk Skytte Union indtil videre. Der blev på deres sidste møde aftalt at de ville afholde et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med en dagsorden om udelukkelse af DFF og ændring af deres vedtægter, således at klubberne fremover kan indmelde sig direkte i Unionen.

Vi har fra DFF`s side sendt en udmeldelse ud, om hvorledes vi har forstået det der blev bestemt på deres sidste møde. Det har de benægtet rigtigheden af og at vi bare kan vente til de har sendt deres referat ud fra deres møde. Det har de i dag den 17 oktober ikke gjort og det på trods af at det var den 19 september de holdt deres møde.

DFF indkalder derfor til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 23 november, med en dagsorden som omhandler punktet omkring medlemskabet af Dansk Skytte Union.

Vi er i bestyrelsen enige om at et fremtidigt medlemskab af Dansk Skytte Union, ikke har nogen fremtid for DFF da vi er alt for forskellige i opbygning.

Der er selvfølgelig mange løse ender og spørgsmål som dukker op, ude hos jer i klubberne. Der har bl.a. været stor forvirring angående hvilke skydninger vi må afholde og hvilke som Unionen har eneret til. Vi er i DFF bestyrelsen også meget i tvivl om fremtiden, men mener ikke at Dansk Skytte Union kan forhindre os i at afholde skydninger i de forskellige discipliner. Det hele afhænger jo også af hvorledes foreningerne takler situationen, hvis Unionen tillader foreningerne at melde sig direkte ind i Unionen. Det er trods alt jer der har banerne rundt om i landet og jeg kan ikke se at nogen kan forhindre DFF i at afholde skydninger i fremtiden hvis vi holder sammen. Så vores plan er da at fortsætte med at lave stævnekalender og afholde de forskellige OBS skydninger og Grand Prixer, i de forskellige discipliner. Der vil selvfølgelig i første omgang ikke være DIF medaljer at vinde til vores DM’er, men det kunne jo være at vi i DFF kunne blive medlem af DIF og derved igen få DIF medaljer. Så indtil videre har vi jo alle vores DFF Forbunds medaljer at skyde om til mesterskaberne og derved holde liv, i nogle af de efterhånden gamle pokaler med en masse historie bag sig. 

Vi ved godt at Dansk Skytte Unions formand har kontaktet forskellige klubber for at få dem til at melde sig direkte ind i Unionen. Vi ved også at der vil blive oprettet foreninger med henblik på at fortsætte skydningerne under Unionen, men igen er det DFF foreningerne som har banerne som de skal skyde på. Så igen, lad os stå sammen.

Der har også været nævnt problematikken om våbenpåtegningerne, men det er der ingen problemer i, da foreningerne blot skal godkendes hos politiet (som de bliver det i dag) og derefter kan politiet så udskrive en tilladelse. Forsikringsmæssigt er der heller ingen problemer, da DFF selv kan tegne en forsikring til klubberne, som er magen til den i har nu, til samme pris.

Vi indkalder derfor til et ekstra ordinært repræsentantskabsmøde den 23 november og det er meget vigtigt at der møder repræsentanter frem, fra så mange foreninger som muligt, således at vi får taget den løsning som vores medlemmer ønsker.

Til sidst vil jeg bare opfordre jer (klubberne) til at bakke op om bestyrelsens forslag om at stemme DFF ud af Dansk Skytte Union. Så vil vi gøre alt for at vi kan få glæden og den gode stemning tilbage på banerne, så det igen kan handle om det vi alle elsker, nemlig at skyde lerduer og derved konkurrencer, hvor vi kan udfordre hinanden. 

Er der spørgsmål eller ting i vil have uddybet er i meget velkomne til at sende en mail eller ringe til undertegnede.

Dagsorden og Indkaldelse kan findes i menuen til ventre under Sektionsårsmøder.


Formanden DFF
Jens Holt