OBS!!!! Ny Info 15-10-14

Da vi fra bestyrelsens side var kommet under tidspres med indkaldelse til vores ekstraordinære repræsentantskabsmøde i november, er mødet rykket til d. 23/11-2014. Der vil komme nærmere info ud i løbet af de næste par dage. Både her på siden og ligeledes ved brev til alle klubberne.

Håber på jeres forståelse

Med venlig hilsen
Bestyrelsen DFF.

Nyt fra Formanden 25-9-2014

Nyt fra DFF angående forholdet til Unionen.

Jeg har før skrevet at Unionen ville suspendere DFF fra den 1. oktober og jeg har den 23. september modtaget et brev fra unionen, om at vi er suspenderet med virkning fra den 1. oktober. Unionen vil den 19. november indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde hvor de vil udelukke DFF medlemmer i at stemme. Vi har i DFF holdt et bestyrelsesmøde den 23. september hvor der var enstemmigt enighed om at vi burde ophøre med at være medlem hos Unionen. Grundet den store forskel i opfattelsen af behandlingen af medlemmer, og måske den store forskel på riffel /pistol skytter kontra haglskytter. DFF er en organisation der tilgodeser bredden hvor Unionen kun tilgodeser eliten, og set fra vores side er der for stor forskel, til at vi kan fortsætte med at være en del af unionen.

Den verserende sag om betaling af de ca. 300.000,00 kr. som Unionen pålagde os at betale til eliten for 2014 med tilbagevirkende kraft fortsætter via vores advokat.

Da bestyrelsen ikke kan tage en så stor beslutning om at udmelde os af Unionen vil vi indkalde til et ekstra ordinært repræsentantskabsmøde den 16. november på Dalum landbrugsskole hvor dagsorden er at vi skal udmelde os af DSkyU. Vi kunne måske vente på at Unionen vil udelukke os, men uanset hvad unionen finder på, syntes vi at det er en for vigtig beslutning til at vi kan overlade den til unionen. 

Jeg vil gerne opfordre DFF medlemsklubberne til at møde op og give opbakning til bestyrelsens beslutning. Jeg ved godt at der er en del spørgsmål fra klubberne om forsikring-uddannelse- SKV osv. Vi har i bestyrelsen undersøgt flere muligheder og har talt med myndighederne, som ikke mener der kan være problemer, der ikke kan løses. Jeg vil opfordre klubberne til ikke at gå i panik. Hvis der er spørgsmål må i endelig kontakte mig, gerne via mail jensholt@vistorp.dk.

Jeg tror på at det er den rigtige beslutning i det lange løb for begge parter. Vi vil i stor udstrækning fortsætte som vi altid har gjort, dog har processen måske endda, fået en tanke på flere tiltag, som vi kunne gøre for vores medlemmer i fremtiden. Måske kunne vi få flere klubber med under DFF det ville da være fint.

Med venlig hilsen
Dansk Flugtskydnings Forbund
Formand 
Jens Holt
jensholt@vistorp.dk
25 60 07 85

Nyt fra formanden 23-8-2014

Siden vores sidste ekstraordinære repræsentantskabsmøde hvor det blev bestemt at vi ikke kunne betale den ekstra regning på ca.300.000 kr. som unionsstyrelsen havde pålagt os at betale, har der været afholdt et møde med formanden for DSU hvor vi ikke kom hinanden nærmere.

Vi har modtaget 3 rykkerskrivelser fra unionen med krav om at betale de ca. 300.000 kr. Vi har kontaktet en advokat, som har gennemgået forslagene og den måde som de blev fremlagt på og advokaten er overbevist om at det ikke er lovligt.

Jeg har den 22. august været til møde i Unionsstyrelsen, hvor jeg har fremlagt brev fra advokaten. Unionsstyrelsen havde kontaktet DIF`s juridiske afdeling som siger det er foregået efter loven. Der var meget lidt forståelse for flugt i bestyrelsen. Der blev fremsat forslag om at udelukke flugt med omgående virkning. Dette stemte kun 1 for. Dernæst

blev der fremsat et forslag om udelukkelse med virkning fra den 1 oktober 2014. Årsagen var, at så ville man ikke ramme de skytter der skal deltage i VM i skeet i september. Dette stemte 5 for. Så det blev vedtaget. Flugt kontakter vores advokat herefter for at høre hvorledes vi kommer videre. Som jeg ser det, er vi nød til at gå rettens vej for at finde ud af, om det er gået korrekt til. Ganske vist med store økonomiske følger. Ja det virker tosset at vi skytter indbyrdes skal bruge midler på at bekrige hinanden.

Der blev på vores ekstra ordinære repræsentantskabsmødet nedsat en gruppe (Kuno-Michael-Jens Ole –Jens Holt. Jens Ole har siden trukket sig) som skulle arbejde videre med en ny struktur i DFF. Dette arbejde går videre. Der bliver holdt møde på onsdag den 27. august.

Med venlig hilsen
Formanden for flugt
Jens Holt