INFO NM

INFO TIL SKEET og OL-TRAP

Som bekendt afholdes der NORDISK MESTERSKAB
i København d. 21 til 24 august 2014

Vedr. udtagelse til NM så er det Per Knudsen der udtager skytter til SKEET både i senior og i junior rækken, skytterne udtages efter weekendens skydning (ÅFK Grand Prix)

Udtagelse til OL-Trap vil være efter ranglisten som er lagt op på OL-TRAP´s hjemmeside. Også her gælder det, at skydningen i VAMDRUP den kommende weekend, er sidste mulighed for at skyde sig ind blandt de bedste :-) Reglen er simpel, de tre (3) første på ranglisten vil blive udtaget til at deltage, skulle en af disse skytter melde fra, så får skytte nr. fire (4) på ranglisten pladsen OSV.

Yderligere information vil tilgå de udtagne skytter. Skulle der dog være spørgsmål er I velkommen til at kontakte undertegnede.

Knæk & Bræk til alle.

Venlig Hilsen
Kuno Danielsen

Nyt fra Formanden 27-6-2014

Vi har den 22 juni afholdt et ekstraordinært repræsentantskabsmøde på Dalum landbrugsskole, hvor emnet var det medlemsbestemte kontingent som blev vedtaget på DSkyU`s repræsentantskabsmøde i marts. Der blev vedtaget i DSkyU at i 2014 altså med tilbagevirkende kraft skulle betales af alle forbund hvad der svare til 10,00 kr. pr medlem, og i 2015- 15,00 kr. og i 2016- 20,00 kr. pr. medlem. 

Dette var ikke med DFF`s stemmer, men der var et flertal uden om DFF. Dette resulterer i at vi har modtaget en regning fra DSkyU på næsten 300.000,00 kr. for 2014. Fra bestyrelsens side ville vi ikke tage en beslutning om betalingen af denne regning uden at have opbakning til beslutningen fra foreningerne. 

På vores ekstraordinære repræsentantskabsmøde blev det vedtaget at vi ikke kunne betale denne regning. Det blev desuden vedtaget at bestyrelsen arbejdede videre med en strukturændring i DFF. Strukturændringen går ud på at dele DFF op i 2 forbund, en hvor eliten er medlem. Det vil sige de klubber som betaler den af DSkyU vedtagende kontingent er medlem af elitedelen. De klubber som ikke vil være medlem hos DSkyU er så medlem af breddeforbundet. Hvis de klubber som er medlem af bredeforbundet har enkelte skytter som vil deltage i skydninger under DSkyU så kan de melde sig ind i eliteforbundet som enkeltmedlemmer. 

Det er planen at de to forbund Elite/Bredde har en sammenhængende bestyrelse. Dette indebær at de foreninger som ikke er eliteforeninger kan fortsætte som nu og de kan afholde skydninger som de altid har gjort. De klubber som er eliteklubber skal så indberette medlemmer til den årlige medlemsregistrering i januar. Hvor bredde klubberne kun bliver registreret i DFF og betaler den kontingent som de plejer at gøre. 

Der er selvfølgelig en masse ting der skal falde på plads men der er nedsat et udvalg(Kuno Danielsen-Michael B Pedersen-Jens Holt) som skal have en færdig plan klar til vores ordinære repræsentantskabsmøde.

Med venlig hilsen 
DFF Formand
Jens Holt

DFF Ekstraordinært Rep. Møde

Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Dansk Flugtskydnings Forbund 2014

Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde i Dansk Flugtskydnings Forbund afholdes Søndag den 22. juni 2014. kl. 13.00
Sted: Dalum Landbrugsskole. Landbrugsvej 65, Hjallese. 5260 Odense S

Der kan printes Indkaldelse, Dagsorden og Forslag i menuen til højre under Sektionsårsmøder og Vedtægter kan printes øverst i menuen

Tilmelding: Sendes pr. mail til jensholt@vistorp.dk, eller pr. post senest tirsdag d.10. juni 2014

Med venlig hilsen
Formand for Dansk Flugtskydnings Forbund
Jens Holt Jensen
Herningvej 80
7540 Haderup